Cài Win + Soft văn phòng

Cài win + cài đặt phần mềm văn phòng giá 80,000 vnd. 

Tất cả phần mềm cài đặt tại Gia Hoàng it đều được active 100% nên khách hàng có thể yên tâm về việc hết hạng sử dụng

Vệ Sinh Máy Tính

Vệ sinh toàn bộ bên ngoài,vệ sinh nguồn,quạt ,thay keo tải nhiệt tốt

80,000 vnd

Sao lưu phục hồi dữ liệu
Chia sẻ dữ liệu nội bộ
  • Chia sẻ dữ liệu nội bộ giữa các máy 
  • Chia sẻ máy in

         100,000. vnd